Kỹ sư hiện trường - Kỹ sư phòng Kế hoạch kỹ thuật: tháng5/2018

Kỹ sư hiện trường - Kỹ sư phòng Kế hoạch kỹ thuật: tháng5/2018

Kỹ sư hiện trường - Kỹ sư phòng Kế hoạch kỹ thuật: tháng5/2018 

 1Kỹ sư phòng Kế hoạch kỹ thuật:

      * Mô tả công việc:

           - Biết bóc tách khối lượng.

           - Lập dự toán công trình.

           - Lập biện pháp thi công.

           - Kiểm tra giám sát công việc thực tế hiện trường - Làm báo cáo chuyển cho trưởng phòng, Lãnh đạo Công ty. 

      * Yêu cầu chung:

            - Nam sức khỏe tốt.

            - Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, học chuyên ngành Kiến trúc sư, Kỹ sư điện nước, Kỹ sư xây dựng.

            - Đã làm việc 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

            - Vẽ cad thành thạo.

            - Lập tiến độ bằng Project.

            - Bóc tách khối lượng thành thạo.

            - Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...

2. Kỹ sư hiện trường:

       * Mô tả công việc:

            - Điều hành thi công công trình.

            - Triển khai biện pháp thi công.

            - Lập biện pháp thi công.

            - Triển khai thực hiệ lắp dựng cốt pha, cốt thép.

      * Yêu cầu chung:

           - Nam, sức khỏe tốt.

           - Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư.

           - Có 3 - 5 năm kinh nghiệm thi công nhà 

 3. Thông tin công việc:

      - Địa điểm làm việc               : Hà Nội, Thanh Hóa, Hồ CHí Minh

     - Lĩnh vực                             : Xây dựng.

     - Hình thức làm việc             : Chính thức.

     - Thời gian làm việc             : Toàn thời gian.

     - Lương                                : Thỏa thuận.

     - Số lượng cần tuyển           : 5 người.

      - Cấp bậc công việc            : nhân viên

 

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến ctyvinahome@gmail.com hoặc trực tiếp tại phòng Nhân sự Công ty

Bình luận