Loại hình: Nhà hàng hiện đại

Công năng: Kinh doanh ăn uống, tổ chức sự kiện

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận