Loại hình: Nhà ở kết hợp nhà hàng

Công năng: Cửa hàng + nhà ở

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận