Loại hình: Thiết kế quán trà sữa

Công năng: Quán trà sữa

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận