• Loại hình: Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm
  • Số tầng: 01 tầng
  • Công năng: Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm
  • Tổng diện tích mặt bằng: 
  • Đơn vị thiết kế: Vina Home
  • Năm thực hiện: 

 

Bình luận