Chủ đầu tư: Anh Cường

Địa điểm: TP. Thanh Hóa

Loại hình: Chung cư hiện đại

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Đơn vị thi công: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận