• Loại hình: Văn phòng công ty
  • Số tầng: 04 tầng
  • Công năng: Văn phòng làm việc 
  • Tổng diện tích mặt bằng: 
  • Đơn vị thiết kế: Vina Home
  • Năm thực hiện: 
  •  
  •  

Bình luận