• Loại hình: Văn phòng công ty + nhà ở
  • Số tầng: 04 tầng
  • Công năng: Tầng 1,2 làm VP, tầng 3,4 làm nhà ở
  • Tổng diện tích mặt bằng: 
  • Đơn vị thiết kế: Vina Home
  • Năm thực hiện: 
  •  
  •  

Bình luận