Loại hình: Nội thất nhà hàng

Công năng: Nhà hàng đồ Nhật

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận