Loại hình: Nội thất khách sạn

Công năng: Khách sạn hiện đại (phong cách châu Âu)

Đơn vị thiết kế: Vina Home

Năm thực hiện:

Bình luận